Studieproject duurzame villa

De villa ligt aan de rand van een Brabants dorp.  Met woonstraatjes ten noorden en oosten van de kavel, en het mooie buitengebied aan de zuid- en westzijden. Het ontwerp bestaat uit vier kwadranten, van elkaar gescheiden door een kruisvormig ruimtelijk middengebied. Door de interne logica van de plattegronden, en door de architectonische uitwerking, speelt de woning in op de principes van duurzaam bouwen: gesloten naar de noord- en oostzijden, en open naar de zuid- en westzijden. Door een flink overstek voor de woonkamer en lamellen boven de tussenzones wordt de instraling van de warme hoogstaande zomerzon beperkt, terwijl de lage winterzon het huis diep kan binnendringen.

Het huis zal helaas niet gebouwd worden. Het is een studieproject. Met dit project heb ik enerzijds mijzelf verder bekwaamd in het ontwerpen, tekenen en presenteren met het 3D softwarepakket ArchiCad, en geef ik anderzijds potentiële opdrachtgevers een blik op de geweldige visualiseringmogelijkheden van dat pakket.