Nieuwbouw villa in Helmond

Op een zeer ruime kavel in Helmond is voor een gezin met twee kleine kinderen een grote moderne villa ontworpen. Het programma bevatte behalve een ruim programma aan woon- en slaapruimten ook een vrij grote kantoorruimte-met-eigen-sanitair die apart van buitenaf toegankelijk moest zijn, en die daarom aan de straatzijde is gesitueerd. De dubbele garage en de bergingen liggen aan de oostzijde. Het woongebied omvat de hele westelijke zijde van het huis: van een zithoek aan de straatzijde via een groot open eet- en keukengebied tot aan een aparte speelkamer voor de kinderen aan de tuinzijde.

De kavel ligt aan de noordzijde van de straat, waardoor de achtertuin dus op het noorden gericht is. Om een aangename lichtval in het huis te creëren is in het midden een over de hele breedte van het huis doorlopende lichtstraat bedacht, waardoor er de hele dag sprake zal zijn van een strook direct zonlicht in het woongebied. Het grote lessenaarsdak van het huis loopt aan de achterzijde gedeeltelijk over het terras door, waardoor er daar ook op warme namiddagen gedeeltelijk schaduw zal zijn.

Het huis wordt uitgevoerd in wit gestucte wanden en gevelbanden, in combinatie met houten gevelvlakken en grote strakke raamvlakken. Het grote hellende dakvlak kwam voort uit een bestemmingsplan-technische verplichting om minimaal aan één zijde een maximale goothoogte van 4,40 meter aan te houden, maar heeft in het ontwerp uiteindelijk geleid tot een speelse en vriendelijke uitwerking van die vormtaal. In de ontwerpfase is al een schematische tuinindeling bedacht: aan de straat- en westzijden zal sprake zijn van een grote mate van openheid, waardoor er lange zichtlijnen zullen ontstaan en het huis vrij in z’n omgeving zal blijven staan.

De technische uitwerking van dit project is gedaan door de Archifoor-collega’s van BolwerkWeekers (constructies) en DankersSlimmerBouwen (bouwtechnische uitwerking). Het project wordt momenteel gebouwd door Bouwbedrijf Rooijakkers.

Zie voor de afbeeldingen van dit project de projectpagina.

Nieuwbouw bungalow te Helmond

De heer en mevrouw Wellens (van Wellens Installaties) konden een fraaie kavel met een speciale ligging en vorm kopen: de kavel is zowel aan de noord- als aan de zuidzijde aan een woonstraat gelegen; aan de oostzijde aan een gemeentelijk plantsoen; en grenst aan de westzijde aan achtertuinen van naastgelegen woningen. De kavel heeft een vrij langgerekte vorm, met aan de westzijde schuin lopende kavelgrenzen. Het bestemmingsplan bevat op de kavel twee bouwblokken, maar er is maar één woning toegestaan. Dit alles leidde tot de keuze om de aan de noordzijde van de kavel het huis te situeren (dus met de achtergevel/tuin op het zuiden), en aan de zuidzijde een apart gebouwtje met een grote garage/berging. Aan de entreezijde van de woning bevindt zich daardoor géén oprit.

De opdrachtgevers wensten een huis met alle functies op de begane grond. Omdat de nabije omgeving echter louter uit huizen met tenminste een gedeeltelijke schuine kap bestaat is hier ook een gedeeltelijke lessenaarskap bedacht. Behalve deze stedenbouwkundige inpassing biedt dat schuine dak tevens een mooie hoge raamstrook op het westen (boven het naastliggende platte dak uitstekend), waardoor in het woongebied de hele dag door wel ergens direct zonlicht naar binnen zal vallen.

De woning is in wit stucwerk en donkere kozijnen uitgevoerd, en zal zowel op de platte als het hellende dak nog een sedumdak krijgen. Er is een warmtepomp en een uiterst geavanceerd energiezuinig verwarmings/koelings/ventilatiesysteem aangelegd.

De technische uitwerking van dit project is mede gedaan door de Archifoor-collega’s van BolwerkWeekers (constructies) en DankersSlimmerBouwen (bouwtechnische uitwerking)

De heer Wellens heeft de bouw samen met vrienden zelf verricht. De woning zelf is zomer 2020 gereedgekomen, waarna de garage/berging gebouwd zal gaan worden.

Zie voor de afbeeldingen van dit project de projectpagina.

Uitbreiding bungalow Helmond-Stiphout

De opdrachtgever had de bestaande bungalow voornamelijk vanwege de locatie met een prachtig uitzicht gekocht, wetende dat er flink aangebouwd zou moeten worden. De indeling van de bungalow was ongebruikelijk, met een vóór het huis in dwarsrichting liggende garage. Mede daardoor had de bungalow ook een weinig aantrekkelijke uitstraling. De aan de achterzijde aanwezige serre voldeed ook niet aan tegenwoordige eisen, maar die leefruimte diende wel gehandhaafd te blijven.

De extra wensen omvatten een muziekkamer aan de voorzijde van de bungalow, de herbouw van het extra serre-woongebied aan de achterzijde, een carport, een garage en een overdekt terras aan de achterzijde. Ook in de bungalow zelf moesten de sanitaire ruimten anders en functioneler worden ingedeeld.

Alle uitbreidingen zijn omvat in één nieuw bouwvolume, wat als het ware om de bestaande bungalow heen is gelegd. De in houtskeletbouw uitgevoerde nieuwbouw met z’n grote puien en houten gevelbekleding vormt zo één, met de bestaande bungalow contrasterend, element. De nieuwe ruime woning heeft daardoor zowel aan de voor- als aan de achterzijde een veel modernere en uitnodigender uitstraling verkregen. Om het modernere karakter én het contrast met de nieuwbouw nog te versterken is de bestaande woning bovendien gebroken wit gekeimd.

Het project is in 2019 gerealiseerd.

Zie voor de afbeeldingen van dit project de projectpagina.

Studieproject hellingwoning

Een droomwoning. Ontworpen om een fantasie te combineren met het verder ontwikkelen van mijn vaardigheden in het ontwerpen en visualiseren met het 3D-programma ArchiCad. De woning is ontworpen voor een fictieve locatie op een helling aan een meer of rivier, of, zonder het water, halverwege een helling. Het vormt een redelijk riant, maar toch compact, tweede huis voor één echtpaar, met maar liefst drie logeer/familiekamers.

De woning wordt vanaf de bovenzijde benaderd. De ingang tussen de garage en het logeergedeelte maakt deel uit van een lichte “split” in de woning, met een doorlopende lichtstrook in de dakvlakken. De open trap aflopend geniet men van het prachtige uitzicht. De benedenverdieping vormt één doorlopende ruimte langs de meer- of dalzijde. Met een op het zuiden en westen gericht riant terras en een aan de oostzijde gelegen hoofdslaapkamer. Achter het leefgebied, dus eigenlijk ín de helling, liggen de sanitaire ruimten en bergingen.

Op de verdieping ligt het gastengebied. Dit compacte gebied biedt ruimte aan maximaal drie gezinnen met elk twee kinderen. Elke gezinskamer heeft een eigen wasruimte en een entresol met twee kinderbedden. Het gastengebied heeft verder een gezamenlijk toilet, een klein keukenblokje en een eigen terras. Het is zowel binnendoor als buitenlangs bereikbaar. Door in de kamer langs het terras een opklapbed te plaatsen kan daar als alternatief ook een kleine woonkamer van worden gemaakt. Het gastengebied is daardoor heel flexibel te gebruiken: behalve door drie aparte stellen of gezinnen kan het bijvoorbeeld ook door een (groter) gezin wat langduriger zelfstandig worden bewoond, min of meer apart van de hoofdbewoners.

De uitstraling van de woning is hedendaags-traditioneel. Een traditionele kapwoning me een landelijke materialisatie, met een moderne uitwerking met grote glaspuien, schuivende lamellenpanelen, pergola’s met begroeiing die in de winter kaal zijn en licht doorlaten en in de zomer beschaduwing geven, en een dakvlak wat aan de zuidzijde geheel uit PVC-panelen bestaat.

Een droomwoning, voor een echtpaar wat er langere perioden of zelfs permanent kan wonen, en waar kinderen met kleinkinderen of vrienden fijn kunnen komen logeren, met voor iedereen voldoende privacy.

Zie voor de afbeeldingen van dit project de projectpagina.

Nieuwbouw woning te Helmond-Stiphout

Op een geweldig mooie en grote locatie aan de noordoostrand van de Helmondse wijk Stiphout was vroeger een manege gevestigd. In 2015 heb ik de locatie-eigenaren bijgestaan om in overleg met de gemeente Helmond de bestemming “recreatie” om te zetten naar twee woningbouwkavels. In 2016 heeft één van beide opdrachtgevers mij de opdracht gegund om op haar kavel een woning te ontwerpen.

De wens van de opdrachtgeefster was een woning met een traditionele uitstraling, in overeenstemming met haar ouderlijk huis, wat verderop in dezelfde straat ligt. Verder zal de woning een zogenaamde “mantelzorgwoning” worden, waar de opdrachtgeefster samen met haar moeder zal gaan wonen. De wens was daarbij dat in de mantelzorgunit behoorlijk zelfstandig gewoond zou moeten kunnen wonen, maar dat deze wel binnen het huis zelf zou worden gerealiseerd, om zodoende de zorgverlening zo eenvoudig mogelijk te maken.

Voor een woning met zo’n specifiek gebruiksuitgangspunt is het belangrijk dat deze later ook op andere manieren te gebruiken is, bijvoorbeeld door één gezin. De hoofdwoning en de mantelzorgunit hebben daarom een gemeenschappelijke toegang en bezoekerstoilet, en de mantelzorgunit is door toevoeging cq. verwijdering van enkele binnendeuren eenvoudig om te bouwen tot “masterbedroom” plus bijvoorbeeld een atelier- of speelruimte. Door deze multifunctionaliteit zal de waarde van deze specifieke woning hoger zijn en blijven dan als alleen naar het eerste gebruik gekeken zou zijn.

Door het ontwerp uit te werken met 3D-CAD-software kon de opdrachtgeefster al vroeg een realistisch beeld van zowel de buiten- als de binnenzijde van de woning worden geboden.

De omgevingsvergunning is in april 2017 verstrekt, en de bouw zal begin mei beginnen.

Zie voor de afbeeldingen van dit project de projectpagina.

Uitbreiding klassieke woning in Helmond

De opdrachtgevers bewonen de kleinste helft van een klassieke tweekapper te Helmond, gelegen op een hoekkavel van  ruim 800 m² groot. Omdat de woning op de verdieping slechts twee slaapkamers bevat vroegen de opdrachtgevers Mare Architectuur & Advies om uit te zoeken hoe aan de achterzijde een forse woninguitbouw gerealiseerd zou kunnen worden. Het schetsontwerp bevat een woninguitbouw waarin de woonkamer flink wordt vergroot, en een extra slaapkamer-met-badkamer, een berging en een dubbele carport worden gerealiseerd. In een nader uit te werken moderne, flink met het bestaande huis contrasterende, vormgeving en materialisatie.

Zie voor de afbeeldingen van dit project de projectpagina.

Studieproject duurzame villa

De villa ligt aan de rand van een Brabants dorp.  Met woonstraatjes ten noorden en oosten van de kavel, en het mooie buitengebied aan de zuid- en westzijden. Het ontwerp bestaat uit vier kwadranten, van elkaar gescheiden door een kruisvormig ruimtelijk middengebied. Door de interne logica van de plattegronden, en door de architectonische uitwerking, speelt de woning in op de principes van duurzaam bouwen: gesloten naar de noord- en oostzijden, en open naar de zuid- en westzijden. Door een flink overstek voor de woonkamer en lamellen boven de tussenzones wordt de instraling van de warme hoogstaande zomerzon beperkt, terwijl de lage winterzon het huis diep kan binnendringen.

Het huis zal helaas niet gebouwd worden. Het is een studieproject. Met dit project heb ik enerzijds mijzelf verder bekwaamd in het ontwerpen, tekenen en presenteren met het 3D softwarepakket ArchiCad, en geef ik anderzijds potentiële opdrachtgevers een blik op de geweldige visualiseringmogelijkheden van dat pakket.

Zie voor de afbeeldingen van dit project de projectpagina.

Verbouwing woning te Helmond-Stiphout

Voor een bestaande woning in Helmond gold dat de locatie en de tuin veel mooier waren dan de woning zelf. De woning is daarom in meerdere stappen aanzienlijk verbouwd en uitgebreid. Aangezien de woning in het buitengebied staat, en deel uitmaakt van een rijtje van 3 vergelijkbare – ooit gelijktijdig gebouwde – woningen werd als architectonisch uitgangspunt genomen dat de dakhelling aan de straatzijde gehandhaafd zou moeten blijven.

Hoewel de oorspronkelijke woning een behoorlijk grote kap had was er op de verdieping slechts sprake van een aantal aaneengeschakelde zolderruimten, met slechts stahoogte in een strook onder de nok van maar  twee meter breed, en tussen de dakbalken zelfs nog minder. Door een combinatie van twee forse ingrepen is bereikt dat er een volwaardige verdieping kon ontstaan: ten eerste is de kapvorm aangepast door het dakvlak aan de achterzijde veel steiler uit te voeren en de noklijn op te schuiven, en ten tweede is aan de straatzijde een “dakkapel” van maar liefst 8 meter breed gerealiseerd. Hierdoor konden op de verdieping een volwaardige hal, gang, badkamer, berging en drie slaapkamers worden gemaakt. Twee grote slaapkamers aan de koppen van de woning hebben een mooi hoog profiel tot aan de nok van het huis, terwijl in het middendeel een tussenvloertje met een bergzolder is gerealiseerd.

Onderdeel van deze ingreep was dat de beide kopgevels moesten worden opgemetseld. Mede omdat dat bijna nooit op een fraaie wijze op het bestaande metselwerk aansluit, én om de woning een wat modernere uitstraling te geven is het hele huis van wit keimwerk voorzien. De grote dakramen in de steile achtergevel waren destijds in Nederland niet normaal leverbaar, maar zijn speciaal uit Denemarken geïmporteerd. Om de kosten te beperken is de hele uitwerking qua maatvoering dusdanig uitgezocht dat de nieuwe dakvlakken volledig met de vrijkomende dakpannen konden worden belegd.

Aan de achterzijde is het huis over de volledige breedte uitgebouwd: de woonkamer-met-open-keuken is flink vergroot, en er is een aparte serre-kamer toegevoegd. Deze serre-kamer is vóór de oude buitengevel geplaatst, zonder schuifpui maar met alleen een deur aan de zijkant, en heeft als vloerafwerking dezelfde terrasklinkers als het buitenterras. Alles bij elkaar heeft dat in de serre een optimaal “buitengevoel” opgeleverd.

Zie voor de afbeeldingen van dit project de projectpagina.

Woning “Utopia”

Een studieontwerp voor een “ideale” fictieve grote villa voor een middelgroot gezin, compleet met binnenzwembad.

De grote villa is in kleinere onderdelen opgesplitst, die verschillende functiegebieden bevatten. De beide lage delen zijn schijnbaar willekeurig gedraaid ten opzichte van het centrale gedeelte, waardoor een informeel ensemble ontstaat. Alle delen worden met elkaar verbonden door een grote centrale wintertuin met spiltrap.

Eén van de twee gedraaide lage gedeelten bevat het woongedeelte: een ruime woonkamer plus een keuken met bijkeuken en aparte ontbijt/huiswerkhoek. Het andere – grootste – lage gedeelte bevat een aan de tuin gelegen “mastersuite” met een ruime badkamer en een rechtstreekse verbinding met het naastgelegen zwembad. Voor andere gebruikers van het zwembad is nog een beperkte omkleed- en sanitaire unit aanwezig. Plus aan de straatzijde een zeer ruime garage/fietsenberging.

In het wit gestucte centrale deel van de villa liggen de overige kamers: op de BG een kantoor en op de verdieping vier grote slaapkamers voor kinderen en logees. Twee kamers delen steeds een kleine was/doucheruimte. Dit witte deel van de villa is iets opgetild ten opzichte van de rest van het huis. Hierdoor lijkt het te zweven bovenop een smalle raamstrook van de onderliggende kelder. Bovendien: vanaf de iets verhoogde entree van het huis ontstaat een extra mooi overzicht via de wintertuin naar de achtertuin. Door de opsplitsing van de villa in delen ontstaat enige afstand tussen de verschillende functiegebieden. Met name de kinderkamers krijgen afstand tot het woon- en het oudergedeelte.

Het huis biedt door de vrij gesloten straatzijde  maximale privacy,  maar is aan de tuinzijde juist volledig transparant. Aan die zijden is een soort overgangszone ontworpen die deels binnen is (een serre-achtige strook) en deels buiten is (een pergola). Hierdoor zullen de woning en de tuin volledig in elkaar overlopen.

Zie voor de afbeeldingen van dit project de projectpagina.

Uitbreiding woonhuis te Helmond

Aan de rand van Stiphout staan twee vrij kleine oude arbeiderswoningen, als ouderwetse tweekapper met een mansardekap tegen elkaar. De kavels waarop deze woningen staan zijn echter heel ruim. De nieuwe eigenaar van de linker woning wilde daarom de woning op de begane grond aanzienlijk uitbreiden.

Een speciale karakteristiek van het huis wordt gevormd door het kleine “achterhuisje” wat van een kapje is voorzien. Hoewel het qua vormgeving het meest logische is om een nieuwe grote aanbouw als één volume vorm te geven en dat achterhuisje daarin te integreren, is ook onderzocht of het mogelijk is om het kapje juist uit te breiden, om zodoende een speciaal op het westen gericht terras te realiseren. Om de aanbouw te verzelfstandigen ten opzichte van het hoofdhuis is het uitgevoerd in zwarte gepotdekselde houten beplanking.

Verschillende varianten – met en zonder kapje, en uitgevoerd in zwarte beplanking of metselwerk – zijn in een 3D model uitgewerkt, zodat alle mogelijkheden goed aan de opdrachtgever konden worden getoond. De opdrachtgever heeft daar uit de meest uitgebreide variant met de doorzetting van het kapje gekozen. Als gevolg van de ruime bepalingen van het bestemmingsplan bleek het gehele plan vergunningsvrij te mogen worden uitgevoerd. In2015 is het project gerealiseerd. Doordat de tuinaanleg pas later plaats zal vinden zal het project pas later worden gefotografeerd.

Zie voor de afbeeldingen van dit project de projectpagina.