Stedenbouwkundige studie Duitsland

De opdrachtgever, een Nederlandse projectontwikkelaar, probeert in een klein plaatsje in centraal Duitsland op een verlaten fabriekslocatie een herontwikkeling tot woningbouwlocatie te realiseren. De locatie ligt vlak langs een drukke spoorbaan. Dit houd enerzijds een flinke complicatie in (de Duitse overheid vereist een geluidswal van maar liefst 14 meter hoogte), maar bied anderzijds ook een kans, omdat het lokale stationnetje vlak bij ligt, en via dat station de nabijgelegen grote en veel duurdere stad snel kan worden bereikt.  De ontwikkelaar heeft een totaalopzet voor ogen waarbij op de locatie langs de geluidswal een langgerekt appartementengebouw zal worden gerealiseerd (die voor de rest van het gebied ook nog eens als tweede geluidswal zal gaan functioneren), met daarachter een centraal parkje en daar omheen een groot aantal vrije sectorkavels en/of gedeeltelijke projectmatige laagbouw.

Aan Mare Architectuur & Advies is gevraagd om – op basis van die eerste summiere stedenbouwkundige opzet – een nadere uitwerking te bedenken en uit te werken waarbij de nadruk moest liggen op het aantrekkelijk visualiseren van de mogelijkheden van het gebied. In eerste instantie om de Duitse overheden te overtuigen van de potentie van het gebied, waarna de verdere planvorming plaats zal kunnen gaan vinden.

Zonder dat er al van feitelijke gebouwontwerpen sprake is, is een volledig 3D-stedenbouwkundig model gemaakt, waaruit diverse artist impressies en een film konden worden gegenereerd. Vooral door de film is de haalbare stedenbouwkundige kwaliteit van het gebied aangetoond.

De voorstudie heeft tot gevolg gehad dat de gemeente Wunstorf van de potentie van de locatie overtuigd raakte. Zij wilde echter niet zo maar met het aangereikte concept verder, maar zij heeft een stedenbouwkundige prijsvraag voor het gebied uitgeschreven. Het winnende bureau zal in opdracht van de gemeente het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan mogen opstellen. Mare Architectuur & Advies is daarop als adviseur aan bureau RTW-Architecten uit Hannover gekoppeld. Helaas heeft deze combinatie de prijsvraag niet gewonnen.