De Ontwerpprojecten van mijn bureau lopen van het ontwerp voor een vrij groot combinatieproject met winkels en woningen, via het ontwerp voor een Gedenkmuur op een begraafplaat en het maken van het interieurontwerpen voor de interne verbouwingen van een kantoorgebouw en een gemeentehuis (waaronder het ontwerpen van vele balies en andere vaste inrichtingen), tot het ontwerpen van enkele woningen en het maken van kleine verbouwingsvoorstellen voor woonhuizen.

De Adviesprojecten variëren van het schrijven van enkele Programma’s van Eisen (waaronder een Engelstalige) voor enkele bedrijven en een Kindcentrum, via het geven van managementondersteuning aan de projectleidingen voor de realisatie van een high-tech-fabriek en een Kindcentrum, tot het “Bouwmeesterschap” van de gemeente Landerd (N-Br.). Dat laatste betreft een combinatie van stedenbouwkundig adviseur en 1-mans-Welstandscommissie.

Daarnaast verricht ik regelmatig micro-stedenbouwkundige locatiestudies, bijvoorbeeld naar de haalbaarheid van het realiseren van een of enkele woonhuizen op kavels, of naar de herontwikkelingsmogelijkheden van een zorginstelling of school op hun bestaande locatie.

Slechts een selectie van beide soorten projecten is op deze site opgenomen. Met name de kleinste projecten en projecten zoals Programma’s van Eisen zijn niet weergegeven. Voorbeelden kunnen op verzoek worden verstrekt. Een selectie van de gebouwen die ik in mijn dienstverbanden bij twee eerdere architectenbureaus heb ontworpen is in het aparte site-gedeelte Portfolio Hans de Mare opgenomen.

Nieuwbouw woning Helmond-Brandevoort
Nieuwbouw woning Helmond-Brandevoort

ontwerp (niet gerealiseerd)

Herontwikkeling woon-werklocatie tot woonhofje
Herontwikkeling woon-werklocatie tot woonhofje

stedenbouwkundige studie

Appartementen centrum Helmond
Appartementen centrum Helmond

ontwerp en technische uitwerking

Nieuwbouw bungalow te Helmond
Nieuwbouw bungalow te Helmond

ontwerp en technische uitwerking

Uitbreiding bungalow Helmond-Stiphout
Uitbreiding bungalow Helmond-Stiphout

ontwerp en technische uitwerking

Hellingwoning
Hellingwoning

studieproject

Studieproject tweede woning
Studieproject tweede woning

ontwerp en visualisatie

Locatiestudie patio-villa’s
Locatiestudie patio-villa’s

stedenbouwkundige studie

Verbouwing/uitbreiding basisschool
Verbouwing/uitbreiding basisschool

Opstellen PvE plus ontwerp

Studieproject hellingwoning
Studieproject hellingwoning

ontwerp en visualisatie

Nieuwbouw woning te Helmond-Stiphout
Nieuwbouw woning te Helmond-Stiphout

Nieuwbouw woning te Helmond-Stiphout
Ontwerp + aanvraag omgevingsverg.

Stedenbouwkundige studie Venray
Stedenbouwkundige studie Venray

Stedenbouwkundige studie inclusief een film van het model.

Uitbreiding klassieke woning in Helmond
Uitbreiding klassieke woning in Helmond

schetsontwerp

De Manderij – Helmond-Stiphout
De Manderij – Helmond-Stiphout

winkels + woningen + parkeergarage
ontwerpopdracht nieuwbouw

Gemeentehuis Landerd – Zeeland
Gemeentehuis Landerd – Zeeland

verbouwing publieksgebied
ontwerp en bouwbegeleiding

Gedenkmuur te Gemert
Gedenkmuur te Gemert

monument op een begraafplaats
ontwerp en technische uitwerking

Studieproject duurzame villa
Studieproject duurzame villa

ontwerp en visualisatie

Stedenbouwkundige studie Duitsland
Stedenbouwkundige studie Duitsland

stedenbouwkundige voorstudie inclusief een film van het model

Verbouwing woning te Helmond-Stiphout
Verbouwing woning te Helmond-Stiphout

Ontwerp

Selectie appartementengebouwen
Selectie appartementengebouwen

ontwerp in design-and-build selectie

Woning “Utopia”
Woning “Utopia”

studieproject grote villa met binnenzwembad

Uitbreiding woonhuis te Helmond
Uitbreiding woonhuis te Helmond

Ontwerp

Verbouwing Driessen HRM te Helmond
Verbouwing Driessen HRM te Helmond

verbouwing vleugel van een bedrijfsgebouw

Woning te Nuenen
Woning te Nuenen

Woning te Nuenen