Gedenkmuur te Gemert

In Gemert ligt, achter het Kasteel van Gemert en verscholen in de bossen, een begraafplaats waar gedurende de afgelopen 110 jaar leden van de Congregatie van de Heilige Geest zijn begraven.  Het kasteel zal worden verkocht, en op termijn zal de begraafplaats geheel worden geruimd. Om de herinnering aan de begraafplaats te bewaren is een Gedenkmuur opgericht waarop alle namen en geboorte- plus sterfdatum van alle leden van de Congregatie zijn aangebracht.

Gedenkmuur 2 1500 x 750

De Gedenkmuur bestaat uit een gemetselde “muur” met daarin donkere granieten platen waarin de namen, geboorte- en overlijdensdata van de overledenen zijn gegraveerd. De “muur” volgt min of meer de vorm van een centraal pleintje – wat gesitueerd is aan het einde van de centrale as van de begraafplaats – waarnaast voorheen een Christusbeeld stond. De muur is sterk a-symmetrisch opgebouwd: aan de linker zijde laag beginnend en hoog oplopend naar de rechter zijkant. Bovendien zijn de rondingen links en rechts niet gelijk. Centraal is een grote opening opgenomen, waarin het Christusbeeld is herplaatst. Het beeld vormt op deze manier enerzijds het hart van de Gedenkmuur, en is anderzijds volledig in z’n waarde gelaten. Door de a-symmetrische opbouw komt het hoogste gedeelte van de muur náást de zichtlijn vanaf het toegangspad te liggen en oogt het monument minder massief dan bij een symmetrische vorm het geval zou zijn geweest. De muur zelf, om de granietplaten heen en de gehele achterzijde, wordt volledig in metselwerk uitgevoerd. De gehele materialisatie en uitwerking heeft een harmonieuze inpassing van de Gedenkmuur in het groen van de begraafplaats, en op termijn in het openbare park, opgeleverd.

Gedenkmuur strip 1500x750

Niet alleen de namen van personen die in Gemert zijn begraven zijn in de muur opgenomen, ook diegenen die als missionaris in het buitenland zijn begraven. Door het ontwerp van de muur met de vele verschillende granietplaten kon een onderverdeling van alle namen in een aantal groepen (naar begraaflocatie) worden gemaakt.

De gedenkmuur is in de zomer van 2013 gerealiseerd en op 2 november van dat jaar ingewijd.