Nieuwbouw woning Helmond-Brandevoort

De opdrachtgevers waren op een een mooie maar moeilijke hoekkavel in Brandevoort ingeloot. De kavel ligt in de binnenhoek van twee niet haaks op elkaar staande straten, waardoor er sprake is van relatief veel grondoppervlak langs de straten, met een relatief kleine achtertuin.

 

De beeldkwaliteitseisen voor dit gedeelte van Brandevoort zijn vrij streng. In constructief overleg met de opdrachtgevers is een woning ontworpen met een relatief grote serre, waardoor toch een goed gebruik van de buitenhoek van de kavel werd bereikt.

Uit de eerste gesprekken van de opdrachtgevers met mogelijke uitvoerende partijen werd duidelijk dat de enorm gestegen bouwkosten (per zomer 2021) het project helaas voorlopig onhaalbaar maken. De opdrachtgevers hebben hun aanspraak op de kavel laten varen, en hopen dat het over enkele jaren mogelijk zal zijn om dit – of een vergelijkbaar – huis over enkele jaren elders in Brandevoort te gaan realiseren.