De Manderij – Helmond-Stiphout

De Helmondse wijk Stiphout – oorspronkelijk een apart dorp, 50 jaar geleden bij Helmond getrokken – heeft geen duidelijk “hart”. De gemeente heeft in 2000 een “Masterplan” opgesteld, wat de aanzet tot de realisatie van een duidelijk centrum had moeten zijn. Doordat dat plan slechts realiseerbaar was door gezamenlijke ontwikkeling van vele grondeigenaren is de realisatie nooit gelukt. Begin 2010 heeft de familie Manders aan Mare Architectuur & Advies gevraagd het Masterplan dusdanig te herzien dat perceelsgewijze ontwikkeling mogelijk zou worden. Bovendien diende het plan aangepast (aan strengere parkeernormen) en verbeterd (betere scheiding tussen winkelexpeditie en wonen) te worden. Dat is gelukt, en in 2011 heeft de gemeente Helmond besloten medewerking te verlenen aan deze planontwikkeling.

In 2012 heeft Mare Architectuur & Advies het ontwerp voor 1700 m² detailhandel plus 25 woningen en een parkeergarage met ongeveer 70 parkeerplaatsen gemaakt. Het ontwerp bestaat uit twee verschillende woonblokken bovenop, en gedeeltelijk achter de detailhandel:

1: Aan de zijde van het toekomstige Dorpsplein een bouwblok met 3 bouwlagen met elk 6 appartementen. Met een vormtaal waarbij rekening is gehouden met het feit dat dit bouwblok later het middendeel zal gaan uitmaken van een veel langere pleingevel aan de noordzijde van het nieuwe plein. Onder het bouwblok is naast de supermarkt een inpandige laad/lospositie voor vrachtwagens opgenomen.

2: Aan de achterzijde liggen 7 “rugwoningen”. Zij zien er vanaf het woonstraatje als bijna normale eengezinswoningen uit, maar staan in feite half bovenop de supermarkt. Ze hebben hun woonlaag op de eerste verdieping, en op het zuiden gerichte daktuinen op het dak van de supermarkt. De vormtaal is hier aangepast aan de omgeving en na de realisatie zal het volledig onzichtbaar zijn dat er op slechts korte afstand vanaf het rustige woonstraatje een grote supermarkt gevestigd is.

Ook verkeers/parkeertechnisch is sprake van een volledige scheiding: de bewoners en personeel parkeren in de parkeerkelder, en de bezoekers aan de detailhandel op het plein aan de voorzijde. Daardoor wordt overlast voor de woonwijk volledig vermeden.

Op basis van dit plan heeft de gemeente Helmond een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Dat bestemmingsplan is in juni 2013 unaniem door de gemeenteraad Helmond goedgekeurd. Na een beroepsprocedure heeft de Raad van State op 2 april 2014 besloten dat het plan doorgang mag vinden. Eind 2014 is de omgevingsvergunning aangevraagd, en in 2015 verleend. Helaas is de realisatie door verschillende ontwikkelingen in de supermarkt-branche nog steeds niet gestart, maar in de eerste maanden van 2023 is de realisatie wel een stap dichterbij gekomen met een overeenstemming met een bouwer en met de plaatsing van een bouwbord. De appartementen en woningen zullen binnenkort op de markt worden gebracht.