Herontwikkeling woon-werklocatie tot woonhofje

Helmond-Stiphout is van oorsprong een apart dorp, met alle karakteristieken daarvan. Dicht bij de Dorpsstraat ontstonden van oudsher diverse woon-werkkavels, die vervolgens in de loop van decennia door woningbouw zijn omringd. Er is daardoor sprake van een stratenstructuur waarvan de woonstraten op diverse plekken relatief vér uit elkaar liggen. Het dorp, cq. de wijk is ook sterk aan het vergrijzen, en er bestaat een groot tekort aan levensloopbestendige woningen, zowel grondgebonden als appartementen.

Voor één van deze woon-werkkavels (van ongeveer 2400 m²) is in samenspraak met de eigenaren een herontwikkelingsplan bedacht. Bewust is niet gekozen voor het realiseren van gezinswoningen, maar om een verkaveling met levensloopbestendige patiobungalows te bedenken. Verwacht werd dat daarvoor vanuit de directe omgeving grote animo zou bestaan, waardoor een aantal ouderen in hun huidige woonomgeving zouden kunnen blijven wonen.

Het bleek mogelijk om op de kavel 13 ruime patiobungalows te realiseren, met alle essentiële woonfuncties op de begane grond, en een opbouw waarin een logeer- of hobbykamer gerealiseerd zou kunnen worden. De bungalows zouden geen garages krijgen, maar wel elk een eigen parkeerplaats bij de voordeur.

Het plan is serieus op financiële haalbaarheid doorgerekend, maar voordat de grondeigenaren en een ontwikkelende partij tot overeenstemming konden komen heeft een andere partij (die de bestaande woonboerderij plus bedrijfshal zal gaan renoveren) het object aangekocht, waardoor de herontwikkeling dus niet zal worden gerealiseerd.