Gemeentehuis Landerd – Zeeland

 

 

Het gemeentehuis van Landerd bestaat uit een ouder gebouwdeel in Bossche stijl, plus een in 1997 aangebouwde gebouwvleugel. De indeling van het gebouw werd gekenmerkt door een grote openheid in functionele zin: op vele plekken in het gebouw waren kleine balies en loketten gesitueerd, gewoon tussen de andere kantoren.

Deze openheid werd niet langer acceptabel geacht. Er diende een publieksgebied te worden gerealiseerd waar alle klantcontacten zich zouden afspelen, gescheiden van de werkgedeelten van het gebouw middels deuren/puien met een toegangscontrolesysteem. Aan de andere kant: in visuele zin was de oude indeling juist bekrompen, met kleine publieksbalies bijna onder de hoofdtrap, en was een ruimere, meer uitnodigender indeling juist gepast.

De belangrijkste onderdelen van de verbouwing waren het vervangen van de centraal gelegen hoofdtrap door een nieuwe trap buiten het publieksgebied, het herindelen van een aantal kantoorgebieden, en het realiseren van vele nieuwe vaste-inrichtingselementen zoals nieuwe balies, kastenwanden en koffiecornermeubels.

De werkzaamheden betroffen zowel het in intensieve samenspraak met de betrokkenen bepalen van de eisen/wensen ten aanzien van de nieuwe ruimten en vaste inrichtingen, het ontwerpen daarvan (middels het volledig in 3D uittekenen van alle vaste inrichtingselementen) en het begeleiden van de bouw. Ook heb ik de selectie van alle nieuwe inventaris uitgevoerd, cq. begeleid. De verbouwing is begin mei 2013 afgerond.