PERSOONLIJKE GEGEVENS:

 • Naam:DE MARE, ir Johan Bernard
 • Nationaliteit:Nederlandse
 • Geboortedatum:17 juli 1956 te Amsterdam
 • Gezinsituatie:gehuwd, drie kinderen
 • Talenkennis:Nederlands, Engels vloeiend, Duits beperkt

OPLEIDING:

 • 1968-1974: Atheneum B
 • 1974-1981: Bouwkunde aan de TH Delft;
  • Kandidaatsexamen Architectuur, Bouwtechniek en Interieur;
  • Afgestudeerd in de richtingen Architectuur en Bouwtechniek
  • Afstudeerproject: een restaurant met zalen en bowlingbanen

NEVENACTIVITEITEN:

 • 2006-2011:Bestuurslid BNA Kring Zuid-Oost Brabant
 • 2008-2020: Commissielid van de Commissie Leefbaarheid & Verkeer van de Wijkraad Stiphout-Warande te Helmond
 • 2012-2018: Bestuurslid van de PvdA Afdeling Helmond
 • 2013-2017: Deken van de BNA Kring Zuid-Oost Brabant
 • 2014-nu: Eerst burgercommissielid, en vanaf 2020 gemeenteraadslid voor de PvdA in de gemeente Helmond
 • 2015-nu: Eerst burgercommissielid, vanaf 2018 algemeen bestuurslid, en vanaf 2023 weer burgercommissielid voor de PvdA bij het Waterschap Aa & Maas

WERKERVARING:

April 2010-nu: Eigenaar éénmansbureau Mare Architectuur & Advies

 • Een bureau gericht op het ontwerpen van projecten in diverse sectoren zoals de (private) woningbouw, de zorgsector, scholenbouw en bedrijfsgebouwen. Daarnaast het verrichten van adviestaken op het gebied van stedenbouwkundige kavelstudies, het schrijven van Programma’s van Eisen en haalbaarheidsstudies.
 • Projecten en samenwerkingsverbanden: zie elders op deze website.

 

2001-2010: Architect/ directeur bij Van Den Pauwert Architecten BNA BV te Eindhoven.

Werkzaamheden: algemene bureauleiding en projectarchitect van onder andere:

 • Fabriek voor Griepvaccins voor Solvay Pharmaceuticals te Weesp (3.400 m² cleanrooms met 2.000 support-ruimtes); gerealiseerd in 2003-2004;
 • Bedrijfsverzamelgebouw te Eindhoven (8.000 m² kantoren, beperkte werkplaatsen, gerealiseerd in 2004-2009)
 • Bedrijfsgebouw Power-Motive te Etten-Leur (6.000 m², gerealiseerd in 2004);
 • Keukengebouw (2000 maaltijden/dag) voor SVVE te Eindhoven; gerealiseerd 2006;
 • Meubelfabriek te Oss (25.000 m² bedrijfshallen, 4.200 m² kantoren, showrooms, auditorium enz.); gerealiseerd in 2006;
 • Bedrijfsgebouw Heuvelman te Culemborg (3.000 m² kantoren, 2.500 m² bedrijfshal); gerealiseerd in 2006;
 • Energy Control Center Corus te Velsen (1.200 m² kantoren, gerealiseerd in 2007)
 • Prijsvraagontwerp Hotellabo KU-Leuven (6.000 m² laboratoria/kantoren/onderwijs), prijsvraag in 2007, niet gerealiseerd.
 • Interieur Gezondheidscentrum Brandevoort te Helmond (2.000 m², gerealiseerd in 2007)
 • Woonzorgcomplex (6 groepswoningen voor demente bejaarden; 100 appartementen; centrale faciliteiten en keuken, Gezondheidscentrum (alle functies te samen 15.000 m² en een parkeergarage voor 200 auto’s) voor De Zorgboog te Gemert, gerealiseerd in 2007-2009;
 • Diverse herontwikkelingstudies naar hergebruik van schoollocaties door o.a. het introduceren van combinatieprojecten met scholen met appartementen daarboven of woningen ernaast.
 • Diverse herindelingstudies van schoolgebouwen.
 • Revitaliseringstudies voor wijk-winkelcentra te Woerden en Amersfoort. Beiden gerealiseerd in 2008-2009.
 • Residentieel wooncomplex te Eindhoven (54 superluxe appartementen, parkeergarage 80 auto’s en centrale faciliteiten). Architectenselectie gewonnen, voorlopig en definitief ontwerp gemaakt. Wordt medio 2010 technisch uitgewerkt.
 • Daarnaast nog diverse ontwerpen voor niet-gewonnen architectenselecties en kleinere – al dan niet gerealiseerde – bedrijfsgebouwen.

 

1994-2001:Projectarchitect bij van Aken Architektuur te Eindhoven

Projectarchitect bij van Aken Architektuur te Eindhoven met als taken: Het zelfstandig ontwerpen van diverse complexe utiliteitsgebouwen en het daarbij verrichten van de interne en externe coördinatie. Naast diverse kleinere gebouwen onder andere:

 • Uitbreiding Kempenpoort College te Eindhoven (uitbreiding met 8000 m2 BVO tbv VMBO); gerealiseerd in 1995;
 • Bedrijfsgebouw Tulip Computers te Den Bosch (ontwerp samen met R. van Aken) (9.000 m² kantoren, 8.000 m² productie en 8.000 m² magazijn. Gerealiseerd in 1995;
 • Chipmachinefabriek ASML te Veldhoven (4.000 m² kantoren, 20.000 m² cleanrooms en 8.000 m² magazijn); gerealiseerd in fasen 1996-2001;
 • Bedrijfsgebouw Spijkstaal te Spijkenisse ( 6.000 m²), gerealiseerd in 1999;
 • Bedrijfsgebouw Spierings Kranen te Oss (15.000 m² ), gerealiseerd in 2000;
 • Bedrijvencentrum Hastelweg te Eindhoven (11.000 m²), gerealiseerd in 2000;
 • Uitbreiding Tuinbouwvakschool Vught (2.000 m² tbv VMBO); gerealiseerd in 2001;
 • Distributiecentrum TNT te Eindhoven (54.000 m², gerealiseerd in 2001);
 • Commanderij College te Gemert (nieuw schoolgebouw 10.000 m2 tbv VMBO inclusief sportfaciliteiten); in twee fasen gebouwd 2001-2003;
 • Nieuwbouw woon/zorg-complex voor Avoord Zorg en Wonen te Etten-Leur (verpleeghuisdeel voor 150 bewoners, 80 zorgappartementen, centrale diensten en faciliteiten. De stedenbouwkundige voorstudies en het ontwerp gemaakt);
 • Nieuwbouw dependance 60 verpleeghuisplaatsen te Zundert, gerealiseerd 2003;
 • Kantoor- en bedrijfscomplex Kender Thijssen te Veenendaal (8.000 m² kantoren, 4.000 m² bedrijfshal, gerealiseerd in 2001)

 

1993-1994: Ontwerper-projectleider bij de Architekten Cie te Amsterdam

Met vergelijkbare taken als in de voorgaande baan, nu vooral bij het project Hoofdkantoor ABN AMRO te Amsterdam; (volledig Engelstalig, vanwege de Amerikaanse hoofdarchitect van dat gebouw)

 

1986-1992: Architect-projectmanager bij Hoogstad Weeber van Tilburg Architecten te Rotterdam

Met als taken ontwerpassistentie en het intern en extern coördineren van de ontwerpfase van grote projecten (o.a. Hoofdkantoor Unilever, Rotterdam).

 

1981-1986:Medewerker op de afdeling Architectuur van de DGW&T van het Ministerie van Defensie te Breda

Met als taken het verrichten van stedenbouwkundige studies (Engelstalig) en het ontwerpen van een groot bedrijfsgebouw voor de NATO te Brunssum.