ARCHIFOOR:

Mare Architectuur & Advies heeft zich aangesloten bij Archifoor. Archifoor is een begin 2014 opgerichte coöperatie van zelfstandige professionals en eigenaren van adviesbureaus op het gebied van: architectuur, interieurarchitectuur en bouwtechniek; BIM advies en ondersteuning; duurzaamheid, energie en installatietechniek; project- en bureaumanagement; gebieds- en locatieontwikkeling; bouwkosten, bouwbegeleiding en vastgoedbeheer, en Lean Bouwen.

Waarom

Archifoor coöperatie u.a. is een coöperatieve vereniging van bouwprofessionals. Wij geloven in de kracht van multidisciplinaire samenwerking, niet als gelegenheidscoalitie, maar als een solide netwerk waarin we van elkaar leren, kennis en ervaringen delen en kwaliteit borgen. Een samenwerking waarbij innovatie vanzelfsprekend is, omdat elk afzonderlijke deelnemer uitgedaagd wordt het beste uit zichzelf te halen.
Samen willen we beter bouwen, daarin ligt onze passie.

ledenoverzicht tbv website 4

Wat

Elke deelnemer van de coöperatieve vereniging Archifoor is verantwoordelijk voor zijn deel van de integrale oplossing. In het streven naar een optimaal resultaat voor de opdrachtgever is de bijdrage van elk lid van de coöperatie veelvuldig getest op de interactie met de bijdragen van de overige deelnemers. BIM en Lean Bouwen zijn hierbij sleutelbegrippen. Het resultaat is een integrale oplossing die past binnen het beschikbare budget. Faalkosten of onvoorziene meerkosten tijdens het uitvoeringsproces zullen tot een minimum of zelfs geheel tot nul gereduceerd worden. Dit wordt nog eens versterkt door de kennis en ervaring die wij binnen Archifoor ter beschikking hebben op het vlak van vastgoedontwikkeling, project- en kostenmanagement, vastgoedbeheer en duurzaam bouwen.
Wij bieden een integrale oplossing voor uw bouwvraagstuk.

Hoe

De samenwerking binnen Archifoor wordt bepaald door de vraagstelling van de opdrachtgever. Die bepaalt welke disciplines ingezet worden en afhankelijk van behoefte en beschikbaarheid wordt hiertoe een aanbod uitgewerkt. Naast de grote verscheidenheid aan kennis, ervaring en netwerken is het grote voordeel voor de opdrachtgever dat hij slechts met één partij hoeft te communiceren en dat de administratieve afhandeling ook via één adres plaatsvindt.

archifoor nieuw logo klein tbv website

Dat noemen wij ontzorgen.