STEDENBOUW          ADVISERING              ARCHITECTUUR          INTERIEUR

Locatiestudies zijn belangrijk om de mogelijkheden voor een gebied of kavel te onderzoeken. Ik heb er vele verricht voor diverse soorten opdrachtgevers, zoals projectontwikkelaars, bedrijven, schoolbesturen, zorginstellingen en  privépersonen voor hun eigen woningen. Omdat ik deze studies verricht met de blik van een architect (met zowel aandacht voor de stedelijke inpassing als ook al voor de functionaliteit voor het latere ontwerp) kunnen zij een belangrijke waarde hebben in het voortraject van een bouwproject. Zoals voor het nemen van de aankoopbeslissing voor een kavel. In samenwerking met mijn partners binnen Archifoor kunnen daarvoor ook financiële rapportages worden opgesteld.

Ik kan deze voorstudies verrichten zonder een claim te leggen op de latere ontwerpfases van het project.

 

STEDENBOUW          ADVISERING              ARCHITECTUUR          INTERIEUR

Rondom het feitelijke stedenbouwkundige en architectonische ontwerpwerk is er meestal sprake van meer of minder advieswerk: eerst het opstellen van een Programma van Eisen en soms het verrichten van (her-)indelingsstudies; tijdens de ontwerpfasen moeten de kosten en het proces (planning, procedures) bewaakt worden; en tijdens de bouw moet de uitvoeringskwaliteit bewaakt worden. Ik werk daarvoor graag samen met diverse bouwmanagementbureaus, maar heb zelf ook een ruime ervaring in alle adviestaken vóór en tijdens het ontwerpproces. Mijn ontwerpers-aanpak leidt hierbij tot pragmatische, compacte en goed bruikbare documenten. Ook hiervoor geldt dat ook de taken waarin ik zelf geen ervaring heb (zoals het schrijven van een bestek of begroting, of het uitvoeren van bouwtoezicht of -directie) in samenwerking met mij door mijn partners binnen Archifoor kunnen worden aangeboden.

visie-adviseren 2000x666

 

STEDENBOUW          ADVISERING              ARCHITECTUUR          INTERIEUR

Het primaire doel van een ontwerpproces is volgens mij het bedenken van een gebouw met plezierige en functionele ruimten. En daarnaast natuurlijk het ontwerpen van een mooi en karakteristiek gebouw of huis wat goed in z’n omgeving past. Mijn ontwerpen ontstaan van binnen uit. Ik besteed daarbij altijd veel aandacht aan de verkeersruimten en de relaties van de ruimten onderling en met de omgeving. Een heldere gebouwopzet en een goede lichtinval dragen in hoge mate bij aan een fijn gebouw. In grote gebouwen heb ik veelvuldig middelen zoals binnenstraten, lichtstraten of atria toegepast. Ook kan mede daardoor het gebouw van buiten af begrijpbaar worden gemaakt.

Ik vind het belangrijk om al in een vroeg stadium technische adviseurs in te schakelen om daardoor samen de kwaliteit en duurzaamheid (door bijv. een laag energieverbruik) van het ontwerp te kunnen vergroten. Zowel de bouwkundige uitwerking als de uitwerking van constructies en installaties kunnen door mijn partners binnen Archifoor worden verricht.

.

 

STEDENBOUW          ADVISERING              ARCHITECTUUR          INTERIEUR

In mijn jaren als projectarchitect van grote gebouwen heb ik ook regelmatig in meer of mindere mate het interieur mogen ontwerpen. Soms alleen het totale kleuren- en materialengebruik in het gebouw, en soms ook interieurelementen zoals balies. Ook heb ik een aantal aparte interieurprojecten ontworpen, zoals een groot gezondheidscentrum binnen het casco van een groot project van een buitenlandse architect. De afgelopen jaren heb ik ook enkele aparte interieurprojecten verricht, zoals de herindeling van een middelgroot kantoorpand en de herindeling van het gemeentehuis Landerd, met de nadruk op de complete herziening van het publieksgedeelte. Voor dat laatste project heb ik alle vaste inrichtingen volledig in 3D uitgetekend.

visie-interieur 2000x666