Nieuwbouw woning te Helmond-Stiphout

Op een geweldig mooie en grote locatie aan de noordoostrand van de Helmondse wijk Stiphout was vroeger een manege gevestigd. In 2015 heb ik de locatie-eigenaren bijgestaan om in overleg met de gemeente Helmond de bestemming “recreatie” om te zetten naar twee woningbouwkavels. In 2016 heeft één van beide opdrachtgevers mij de opdracht gegund om op haar kavel een woning te ontwerpen.

 

De wens van de opdrachtgeefster was een woning met een traditionele uitstraling, in overeenstemming met haar ouderlijk huis, wat verderop in dezelfde straat ligt. Verder zal de woning een zogenaamde “mantelzorgwoning” worden, waar de opdrachtgeefster samen met haar moeder zal gaan wonen. De wens was daarbij dat in de mantelzorgunit behoorlijk zelfstandig gewoond zou moeten kunnen wonen, maar dat deze wel binnen het huis zelf zou worden gerealiseerd, om zodoende de zorgverlening zo eenvoudig mogelijk te maken.

Voor een woning met zo’n specifiek gebruiksuitgangspunt is het belangrijk dat deze later ook op andere manieren te gebruiken is, bijvoorbeeld door één gezin. De hoofdwoning en de mantelzorgunit hebben daarom een gemeenschappelijke toegang en bezoekerstoilet, en de mantelzorgunit is door toevoeging cq. verwijdering van enkele binnendeuren eenvoudig om te bouwen tot “masterbedroom” plus bijvoorbeeld een atelier- of speelruimte. Door deze multifunctionaliteit zal de waarde van deze specifieke woning hoger zijn en blijven dan als alleen naar het eerste gebruik gekeken zou zijn.

Door het ontwerp uit te werken met 3D-CAD-software kon de opdrachtgeefster al vroeg een realistisch beeld van zowel de buiten- als de binnenzijde van de woning worden geboden.

De omgevingsvergunning is in april 2017 verstrekt, en de bouw zal begin mei beginnen.