Solvay Pharmaceuticals te Weesp

Er is heel veel techniek nodig om een griepvaccin in grote hoeveelheden te maken. Door een Duits ingenieursbureau was was in de 90-er jaren een nieuwe fabricagemanier ontworpen die in hoogwaardige cleanrooms diende plaats te vinden. Van den Pauwert Archticten  werd benaderd om daaromheen een gebouw te ontwerpen. De lay-out van de cleanrooms stond dus al vast, maar niet de groepering van de overige ruimten en de wijze van situering van het gebouw op het bedrijfsterrein. Na een analyse van alle randvoorwaarden heb ik het projectteam van Solvay een opzet voorgesteld die sterk afweek van datgene wat zij zelf voor ogen hadden. Zij waren volledig verrast door die afwijkende analyse, maar namen hem over, en het gebouw is vervolgens op die basis verder ontworpen.

Solvay 2 2000x1000

Daarnaast natuurlijk de architectonische vormgeving: het gebouw straalt precies uit wat de opbouw aan de binnenzijde is: achter de rondlopende glaspui van het hoofdgebouw loopt een “omloopgang” met daarbinnen de cleanrooms. Daarboven is over de volle oppervlakte de 8 meter hoge techniekruimte gesitueerd, vormgegeven met dichte staalgevels voorzien van een soort van screens van open roosters die de onregelmatig geplaatste en gevormde luchtroosters aan het zicht onttrekken.  Aan alle vier de zijden van het gebouw zijn noodtrappenhuizen vanuit die techniekruimte geplaatst, die dankbaar zijn gebruikt om een soort steunberen te vormen die de gevels schaal en ritmiek geven.

Het gebouw heeft een oppervlakte van 5.400 m² (waarvan 3.400 m² cleanrooms). Ik heb het ontworpen in dienstverband bij Van den Pauwert Architecten BNA uit Eindhoven en het is gebouwd in 2004.