Kender Thijssen te Veenendaal

Kender Thijssen is een ICT-dienstverlener met een zeer breed dienstenpakket: het bedrijf adviseert, verkoopt en verhuurt, implementeert en beheert. Grenzen tussen hard- en software, en tussen computertechnologie en communicatie, zijn er niet. De bedrijfsvoering van klanten op het ICT-gebied wordt alomvattend benaderd.

Eind vorige eeuw werd vanwege de continue groei een nieuw gebouw nodig. Het bedrijf kon een prachtige zichtlocatie bemachtigen in Veenendaal aan de noordzijde van de A12. Als gevolg van de veelomvattende bedrijfsvoering moest het gebouw een vrij omvangrijke hoeveelheid magazijnen bevatten en een groot aantal kantoren voor verschillende bedrijfsgroepen. Daarnaast wilde men ten behoeve van mogelijke verdere toekomstige expansie ook nog een flinke reservecapaciteit kantoren realiseren, die voorlopig aan derden verhuurd zou gaan worden.

Kender Thijssen 2000x1000

Het grote programma is opgedeeld in verschillende bouwblokken, die door een binnenstraat met elkaar zijn verbonden. Die binnenstraat – met een markant opgetild dak – verbreedt zich tussen de kantoorgebouwen tot een imposant binnenplein. De reservekantoren zijn in het lagere bouwdeel gesitueerd wat tussen de snelweg en de hoogbouw is gesitueerd en een iets van die hoogbouw afwijkende kleur heeft gekregen. Hierdoor is een dynamisch gebouwensemble gecreëerd: als men over de snelweg rijdend naar het gebouw kijkt lijkt het lage gebouwdeel als het ware voor de hoogbouw langs te schuiven, waardoor het totaalbeeld steeds verandert en boeit.

Ik heb het gebouw ontworpen tijdens mijn dienstverband bij Van Aken Architectuur in Eindhoven. Het omvat zo’n 8.000 m² kantoren en 4.000 m² bedrijfsgebouw. Het is gebouwd in 2000-2001.


Meubelfabriek MeubiTrend te Oss

MeubiTrend is door de eigenaars in een half mensenleven uitgebouwd van het bekende werkplaatsje in een garage tot het enorme bedrijf van tegenwoordig. Zeven gebouwen gaven steeds een schaalsprong in de ontwikkeling van het bedrijf aan. Het maakte alleen gestoffeerde zitmeubelen toen het in 2004 twee andere fabrieken overnam die houten kasten maakten. De eigenaar en ik hebben samen een logistieke lay-out bedacht waarbij die verschillende productiewijzen met optimale synergie in één groot gebouw konden worden ondergebracht.

MeubiTrend 2000x1000

Het grootste gedeelte van het gebouw bestaat uit fabriekshallen. Opslag van grondstoffen en halffabricaten gebeurt decentraal bij de verschillende fabricageafdelingen. In het hart van het gebouw is een grote patio gemaakt waardoor enkele afdelingen die centraal gesitueerd moesten worden toch directe daglichttoetreding konden krijgen.

In de hoek waar men het complex betreedt is het kantoorgebouw gesitueerd. Het is gevormd door in het grote gebouw een vierkante hoek uit te snijden en die vervolgens 4 meter naar buiten en naar boven te schuiven.  Tussen de kantoren en de fabriek is hierdoor een glasoverkapte ruimtelijke tussenzone ontstaan waarin de personeelsingang en het personeelsrestaurant zijn gesitueerd. Ter plaatse van dat personeelsrestaurant is de zone verbreed door weer een hap uit het kantoorgebouw te nemen en dat vervolgens te ondersteunen door markante V-kolommen. Op de buitenhoek van het complex is in een bijna volledig gesloten rode doos een beperkte showroom ondergebracht.

Ik heb het gebouw ontworpen in dienstverband bij Van den Pauwert Architecten uit Eindhoven. Het is 32.000 m² groot en het is gerealiseerd in 2006.


Hurkse Poort te Eindhoven

Op het bedrijventerrein De Hurk lag een beschikbaar gekomen gebouwencomplex bestaande uit vier bedrijfshallen van zo’n 100 bij 24 meter. Omdat de hallen in redelijke staat waren, het complex op een fraaie hoeklocatie lag, en de hallen op vrij grote afstand van de straten lagen, is besloten de hallen niet af te breken maar ze op te nemen in een omvangrijk revitaliseringsproject.

Hurkse Poort 1700 x 850

Langs beide straten is een rij kantoorvilla’s toegevoegd. Deze zijn deels gekoppeld aan de kopse kanten van de hallen en deels voor de zijkant van de eerste hal waar die evenwijdig aan de straat gesitueerd is. Ook zijn de hallen aan de achterzijde aan elkaar gekoppeld. Hierdoor is een intensief bebouwd complex ontstaan met zeer veel gebruiksmogelijkheden. In één geval huisvest een volledige kantoorvilla samen met de achterliggende hal een bedrijf, en in een ander geval zijn de bovenverdiepingen van de kantoorvilla als aparte kleine kantoortjes verhuurd. De hoeklocatie is benadrukt door de kantoorvilla daar twee verdiepingen hoger te maken. De kern van alle gebouwtjes bestaat uit een centrale beuk waarin de toegang, de verticale verkeersruimten en de bijruimten zijn gesitueerd. Deze is steeds met een houtkleurige bekleding en een markant dakoverstek uitgevoerd. Vervolgens zijn de vrij indeelbare kantoorvleugels uitgevoerd in donkerrode baksteen en witte aluminium cassettebeplating.

Aan de oorspronkelijke 10.000 m² bedrijfsgebouwen is op deze wijze zo’n 9.000 m² nieuwe kantoren toegevoegd. Het complex is in fasen gebouwd in de jaren 2004-2009 en ik heb het ontworpen in dienstverband bij Van den Pauwert Architecten BNA uit Eindhoven.


Bedrijfsgebouw Heuvelman te Culemborg

Heuvelman Sound en Vision levert audiovisuele dienstverlening aan bedrijven. Het bedrijf verhuurt zowel permanent als voor speciale gebeurtenissen (tentoonstellingen, jaarvergaderingen) audivisuele apparatuur en regelt ook alle daarmee samenhangende dienstverlening zoals het maken van bedrijfspresentaties. Wegens groei van het landelijk werkende bedrijf zocht het een nieuwe locatie, en na een uitgebreid postcodeonderzoek betreffende klanten en medewerkers werd gekozen voor een bedrijventerrein in Culemborg.

heuvelman-2000x1000

Het gebouw bestaat uit een kantoren- en een bedrijfsgedeelte. Omdat het bedrijf het pand niet in eigendom wilde nemen moesten de bedrijfsspecifieke eisen in een zo marktconform mogelijk gebouw worden gerealiseerd.

Vanwege de verhuur-functie van het bedrijf waren er relatief veel loading-docks nodig, die normaliter heel veel terreinruimte kosten. Doordat het gebouw op een hoekkavel kon worden gebouwd is een éénrichtings-rijsysteem bedacht waardoor de loading-docks schuin geplaatst konden worden en daardoor veel minder ruimte innemen.

In het kantoorgedeelte waren de specifieke elementen de grote showroom op de begane grond, en een drie verdiepingen hoge opnamestudio. Deze studio is in de binnenhoek van het gebouw gesitueerd, met op elke verdieping twee voorlopig geblindeerde ramen. Constructief is er rekening mee gehouden dat er later twee vloeren kunnen worden ingebouwd zodat de studio tot normale kantoorruimten kan worden omgebouwd.

In samenspraak met een kantoorinrichter is ook een kleurrijk en vooral transparant interieur ontworpen. Door deze samenwerking is een mooie afstemming tussen het kleurgebruik van de bouwkundige afwerkingen en het meubilair gerealiseerd.

Ik heb het gebouw ontworpen in dienstverband bij Van den Pauwert Architecten uit Einhoven. Het bevat 3.000 m² kantoren en 2.500 m² bedrijfsruimte en het is gerealiseerd in 2006.