Ruijschenbergh te Gemert

In Gemert stond een oud verzorgingshuis met daaraan gekoppeld drie appartementengebouwen met aanleunwoningen. Het verzorgingshuis diende vervangen te worden terwijl de aanleunappartementen gehandhaafd bleven. De gemeente had het stedenbouwkundige uitgangspunt geformuleerd dat het nieuwe complex tegen de omringende straten aan gesitueerd moest worden waardoor het bestaande schitterende park achter het gemeentehuis dubbel zo groot zou kunnen worden.

Ruijschenbergh exterieur 1700x850

De nieuwbouw bestaat drie bouwdelen, die samen met de oorspronkelijke flats een soort kralensnoer van gebouwen rondom het park vormen, met een totale omvang van 15.000 m² plus parkeergarage. In totaal bevatten de nieuwe gebouwdelen 6 groepswoningen voor elk 5 dementerende bejaarden; ongeveer 100 appartementen (deels huur met zorg, deels koop); afdelingen dagbehandeling, diverse centrale faciliteiten, een centrale keuken, een groot Gezondheidscentrum en een parkeergarage voor bijna 200 auto’s. Die parkeergarage is in opdracht van de Gemeente gebouwd, waardoor heel slim gebruik is gemaakt van deze immense bouwput om ook voor andere functies in de directe omgeving (gemeenteambtenaren, andere bouwplannen) aanvullend ondergronds parkeren te realiseren.

Ruijschenbergh interieur 2000x1000

De grootschaligheid van het complex is aan de straatzijden visueel teruggebracht door alle gebouwdelen sterk verticaal geritmeerde gevels te geven; door in de hogere bouwdelen de bovenste gewone woonlaag terugliggend en met een zinken gevelbekleding uit te voeren en door bij de hoogste gebouwkoppen de onderbouw plaatselijk sterk terug te leggen. Aan de parkzijde vormt het complex een krans van in gebroken wit stucwerk uitgevoerde stadsvilla’s. Het grote complex is ook binnen in vele bouwdelen onderverdeeld doordat de verkeersruimten zijn uitgevoerd als een stelsel met binnenstraten en atria met “buitengevels” eromheen. Met op vele plekken een mooi uitzicht op het centrale park. Hierdoor, en door de diverse toegangen naar de woongebieden, is het gelukt een soort “dorp” in plaats van een WoonZorgComplex te realiseren.

Ik ben projectarchitect van dit project geweest in dienstverband bij Van den Pauwert Architecten BNA uit Eindhoven. Het is gebouwd in de jaren 2007-2009.