Kempenpoort College te Eindhoven

Het voormalige Kempenpoort College kon destijds een bestaand schoolgebouw aankopen. De intentie was om een onderwijsfaciliteit te realiseren die vijf bestaande scholen zou kunnen gaan vervangen. Daarvoor diende het bestaande gebouw echter wel met ongeveer 8000 m² te worden uitgebreid.

Kempenpoort 2000x1000

Opvallend kenmerk van het bestaande complex was dat de aula en de gymzalen in een vrij apart gesitueerd gebouwgedeelte waren ondergebracht. Ik kreeg toen het ontwerpidee om een nieuwbouw vóór dat bouwdeel langs te situeren. Daardoor is een nieuw hart van de school ontstaan in de glasoverkapte tussenruimte tussen de nieuwbouw en de oude aula. Daar, aan het door deze ingreep ruim gebleven binnenterrein van het complex, is ook de nieuwe hoofdentree gesitueerd. In het strakke rechte volume van het nieuwe gebouw zijn vele verschillende ontsluitingstypologieën samengebracht: op de onderste twee verdiepingen zijn grote vaklokalen ruggelings tegen de ruimtelijke dubbelhoge binnenstraat aan gesitueerd, op de bovenste twee verdiepingen liggen de standaard lokalen aan een middengang die deels uitkijken over de voormalige gymzalen heen, en in de oostelijke kop van het gebouw zijn de stafkantoren in een dubbel-corridor-systeem met bijruimten in de middenzone ondergebracht.

 

Ik ben de hoofdarchitect van dit project geweest tijdens mijn dienstverband bij Van Aken Architectuur uit Eindhoven. De oppervlakte van de uitbreiding is 8.000 m². Het is gebouwd in 1994/1995.