Hurkse Poort te Eindhoven

Op het bedrijventerrein De Hurk lag een beschikbaar gekomen gebouwencomplex bestaande uit vier bedrijfshallen van zo’n 100 bij 24 meter. Omdat de hallen in redelijke staat waren, het complex op een fraaie hoeklocatie lag, en de hallen op vrij grote afstand van de straten lagen, is besloten de hallen niet af te breken maar ze op te nemen in een omvangrijk revitaliseringsproject.

Hurkse Poort 1700 x 850

Langs beide straten is een rij kantoorvilla’s toegevoegd. Deze zijn deels gekoppeld aan de kopse kanten van de hallen en deels voor de zijkant van de eerste hal waar die evenwijdig aan de straat gesitueerd is. Ook zijn de hallen aan de achterzijde aan elkaar gekoppeld. Hierdoor is een intensief bebouwd complex ontstaan met zeer veel gebruiksmogelijkheden. In één geval huisvest een volledige kantoorvilla samen met de achterliggende hal een bedrijf, en in een ander geval zijn de bovenverdiepingen van de kantoorvilla als aparte kleine kantoortjes verhuurd. De hoeklocatie is benadrukt door de kantoorvilla daar twee verdiepingen hoger te maken. De kern van alle gebouwtjes bestaat uit een centrale beuk waarin de toegang, de verticale verkeersruimten en de bijruimten zijn gesitueerd. Deze is steeds met een houtkleurige bekleding en een markant dakoverstek uitgevoerd. Vervolgens zijn de vrij indeelbare kantoorvleugels uitgevoerd in donkerrode baksteen en witte aluminium cassettebeplating.

Aan de oorspronkelijke 10.000 m² bedrijfsgebouwen is op deze wijze zo’n 9.000 m² nieuwe kantoren toegevoegd. Het complex is in fasen gebouwd in de jaren 2004-2009 en ik heb het ontworpen in dienstverband bij Van den Pauwert Architecten BNA uit Eindhoven.