Wooncomplex Den Elzent te Eindhoven

Op een schitterende locatie in het zuiden van Eindhoven wilde de Vitalis WoonZorgGroep een uiterst luxe wooncomplex realiseren, met voor de bewoners ook een aantal recreatieve voorzieningen en de garantie van 24-uurs persoonlijke zorg. Na eerdere problemen met de bewoners van die aanliggende villawijk heeft Vitalis eind 2006 een architectenselectie uitgeschreven met de vraag aan de architecten een gebouw te ontwerpen wat ook voor de omwonenden acceptabel zou zijn.

Den Elzent 2000x1000

Die selectie heb ik gewonnen met een concept waarbij naast de realisatie van een hoger hoofdgebouw de aansluiting met de wijk gerealiseerd zou worden door middel van een krans van grote stadsvilla’s die elk steeds twee of drie superluxe appartementen bevatten. Die appartementen zouden zelfs hun eigen toegangen vanaf de straten krijgen, maar ook door middel van een verbindingsgang bijna onzichtbaar aan de hoogbouw worden gekoppeld. Door de meeste van deze stadsvilla’s grote lessenaarsdaken met verschillende oriëntaties te geven zou de expressie van grote individuele villa’s verder worden versterkt. De speciale vorm van de hoogbouw komt voort uit het feit dat die hoogbouw eigenlijk geen enkele aansluiting op andere bebouwing heeft, en dat het logisch was een gebouw met een alzijdige voorzijde te ontwerpen. Na een eerste concept met een ovaalvorm is deze niervorm ontstaan, waarbij de grootste radius gericht is op de grootste openbare ruimte en de ringweg, en de insnoering aan de binnenzijde extra afstand naar de stadsvilla’s oplevert. Vanwege de hoge geluidsbelasting van de ringweg zullen alle zeer grote terrassen worden uitgevoerd met geluidsisolerende glazen schuifpanelen.

De omwonenden waren dusdanig enthousiast over dit ontwerp dat er tegen de voor het plan benodigde wijziging van het bestemmingsplan geen enkel bezwaar is ingediend! Een volstrekt unicum voor een groot bouwplan op zo’n gevoelige plek in de stad.

Dit ontwerp heb ik in dienstverband bij Van den Pauwert Architecten BNA uit Eindhoven gemaakt. Door de crisis is het project helaas niet gerealiseerd.