Commanderij College te Gemert

Aan de St. Josephstraat te Gemert stond een klein schoolgebouw. Door de aankoop van naastgelegen kavels ontstond de mogelijkheid om een groot nieuw complex te realiseren waarin twee scholen samengevoegd zouden worden. In goed overleg met de gemeente en omwonenden is de situatieve inpassing van het gebouw bedacht. De schooldirectie had de visie dat de onderbouw- en de bovenbouw-gedeelten van de school in duidelijk afzonderlijke bouwdelen ondergebracht zouden moeten worden. Een aula plus studiecentrum zou dan het verbindende element kunnen worden. Daarnaast moesten nog drie gymzalen worden gerealiseerd.

CC Gemert 2000x1000

Die gymzalen zaten me dwars. Ik vond het zonde om de mooie overgang naar het buitengebied met een sportgebouw te belasten. Nadat bleek dat de BG-programma-onderdelen van de school (vele grote vaklokalen met verbindingen naar buiten) erg groot waren ten opzichte van de functies die op verdiepingen konden worden gesitueerd ontstond het idee om het hele sportcomplex bovenop die vaklokalen te plaatsen. Het complex is vervolgens ontworpen als twee haaks op elkaar geplaatste schoolvleugels met op/in de bovenbouw de gymzalen en in de binnenhoek tussen de schoolvleugels de aula. Met daartussen een centrale hal die door de uitwerking met doorgezette buitengevels en een gedeeltelijk glasdak het karakter van een binnenplein heeft gekregen.

Ik heb het gebouw ontworpen tijdens mijn dienstverband bij Van Aken Architectuur in Eindhoven. Het is in twee fasen gebouwd in 2000-2003 en is in totaal 10.000 m² groot.