Brede School te Soerendonk

In Soerendonk in ZO-Brabant stonden vlak bij elkaar een verouderde basisschool plus gymzaal, een niet meer in gebruik zijnde voormalige kleuterschool en een buurtcentrum met ruimtegebrek. Door het in scholenhuisvesting gespecialiseerde adviesbureau Laride uit Veldhoven was onderzocht dat er goede herontwikkelingsmogelijkheden zouden ontstaan als een nieuwe basisschool met de gymzaal aan het buurtcentrum vast zou worden gebouwd, gecombineerd met appartementen bovenop de school en grondgebonden woningen op de plek van de bestaande school.

soerendonk-2000x1000

In het ontwerp is het gelukt een grote mate van gebruiksflexibiliteit te realiseren door de gymzaal als verbindend element tussen het buurtcentrum en de nieuwe school te situeren. Bereikbaar vanuit beide gebouwen én direct van buiten af. Zo zou deze zaal (met bijruimten) door allerlei gebruikers en verenigingen zowel kunnen worden gebruikt als gymzaal en als voorstellingenruimte.

Behalve de basisschool zouden op de begane grond een peuterspeelzaal, een klein gezondheidscentrum en een kleine bankvestiging worden gesitueerd. Op de eerste en tweede verdieping zouden een beperkt aantal appartementen worden gerealiseerd. Bij de vormgeving zou door het opknippen van de hoofdmassa in diverse kleinere blokjes aansluiting gevonden worden bij het kleine schaalniveau van de omgeving.

Het project is helaas niet gerealiseerd. Ik heb het Voorlopig Ontwerp in dienstverband bij Van den Pauwert Architecten BNA uit Eindhoven gemaakt.