Verbouwing/uitbreiding basisschool

In Grave (Noord-Limburg) zijn recent twee “Brede Scholen” gerealiseerd. Daardoor zijn een aantal basisschoolgebouwen vrijgekomen. Eén van die gebouwen (oorspronkelijk ontworpen door architectenbureau  QuistWintermans) is door Optimus Primair Onderwijs aangekocht, met als doel om het te verbouwen tot kantoorgebouw voor hun eigen organisatie. Uiteindelijk is er voor gekozen om meerdere samenwerkende schoolbesturen in het gebouw onder te brengen, zodat zij de nodige faciliteiten zouden kunnen delen, zoals vergader- en kantineruimten.

 

Begin 2017 heb ik als eerste deelopdracht het Programma van Eisen opgesteld. Het bleek dat het totaal aan ruimte-wensen de beschikbare ruimte in het gebouw in geringe mate overschreed. Via een eerste ontwerpstudie is vervolgens aangetoond dat het goed mogelijk zou zijn om het gebouw van een beperkte uitbreiding te voorzien, zonder de markante ronde vorm aan te tasten.

Vervolgens is een gedetailleerd verbouwingsplan bedacht, waarbij de voormalige klaslokalen en sanitairgroepen tot kantoorruimten zullen worden omgebouwd, en een aanbouw aan het vroegere speellokaal wordt gebouwd, zo dat daar een grote kantoortuin kan worden gerealiseerd.

Omdat het project tevens het samengaan van meerdere organisaties in zal houden is veel aandacht besteed aan de optimale interne relaties tussen de vele kantoorfuncties, en ook aan de communicatie met de diverse medewerkers. Zo zijn opengewerkte 3D-impressies gemaakt, en zelfs een filmpje, waarin het gebouw van buiten en binnen wordt doorlopen. Zodat de medewerkers een optimale indruk konden krijgen van hun toekomstige werkomgeving.

De bouw van dit project zal in het najaar van 2018 aanvangen.