Verbouwing/uitbreiding basisschool

In Grave (Noord-Limburg) zijn de afgelopen jaren twee “Brede Scholen” gerealiseerd, waardoor een aantal basisschoolgebouwen zijn vrijgekomen. Eén van die gebouwen (oorspronkelijk ontworpen door architectenbureau  QuistWintermans) is door Optimus Primair Onderwijs aangekocht om het te verbouwen tot kantoorgebouw voor een aantal samenwerkende schoolbesturen.

 

Uit het – door mij in samenspraak met Optimus opgestelde – Programma van Eisen bleek dat het gebouw in geringe mate zou moeten worden uitgebreid om alle functies te huisvesten. De uitbreiding is aan de achterzijde van het gebouw gesitueerd, zodat de markante ronde hoofdvorm niet aangetast hoefde te worden.

Mare Architectuur & Advies heeft een nieuwe indeling ontworpen waarbij de klaslokalen en zelfs enkele voormalige sanitairgroepen tot kantoorruimten zijn omgebouwd. Door middel van een 3D-model plus een filmpje is aan alle medewerkers een goed inzicht geboden in hun toekomstige werkomgeving.

De verdere interieuruitwerking is gedaan door het concept/interieurbureau De Merkentafel uit Schaijk.

De verbouwing heeft in 2018 plaatsgevonden. Het projectmanagement is verricht door de SORS Adviesgroep uit Schaijk, en de bouwkundige aannemer was Bouwbedrijf Elk uit Nijmegen.