Verbouwing Driessen HRM te Helmond

Het Helmondse bedrijf Driessen HRM, werkzaam in de zakelijke dienstverlening (Human Resource Management en Payroll Management) is gevestigd in een  gebouw wat eind 90-er jaren voor een andere opdrachtgever door Van Santvoort & Van Santvoort Architecten is ontworpen. Het gebouw bevatte ook een bedrijfsvleugel, die qua architectuur bijna dezelfde uitstraling had als het kantoorgedeelte. Door de voortdurende groei van Driessen besloot men de nauwelijks gebruikte bedrijfsvleugel te laten verbouwen tot kantoorruimten voor ongeveer 50 medewerkers.

Eerst heb ik een Programma van Eisen opgesteld voor het hele bedrijf, waarin per afdeling de verschillende groeiscenario’s waren opgenomen. Vervolgens is een indelingsstudie gemaakt, waaruit kon worden afgeleid welke afdelingen en functies het beste in het te verbouwen gebouwgedeelte gehuisvest konden gaan worden. Uiteindelijk heb ik de herindeling van de bedrijfsvleugel en de – beperkte – ingrepen in de gevels van het gebouw ontworpen.

Om optimale verbouwingsplannen, ook in installatietechnische zin, te kunnen bedenken is eerst het gehele gebouw goed onderzocht. Het voorbereidende werk betekende in dit geval naast het ontwerpen van de verbouwing ook veel coördinatie en adviseren. De bouwkundige uitwerking van deze verbouwing is door LXarchitecten uit Helmond gedaan.

Het project is in 2011 tot tevredenheid van de opdrachtgever uitgevoerd. Vanwege de vrij extreme groei van het bedrijf is het gebouw sindsdien aanzienlijk uitgebreid. Dat is door een ontwikkelend bouwbedrijf gerealiseerd.