Transformatie bestaande woning te Helmond

Voor een opdrachtgever die de aankoop van een bestaande woning in Helmond overwoog is een studie verricht naar de mogelijkheden om deze een veel modernere uitstraling te geven. Want de locatie en de ruimtelijke kenmerken van de woning bekoorden de opdrachtgever wél, maar de esthetische uitstraling van de woning niet. Tegelijkertijd is indicatief onderzocht hoe de technische en bouwfysische eigenschappen van de woning  volledig up-to-date kunnen worden gebracht. Behalve de vergelijkende impressies nieuw-versus-oud is door één van mijn partners in Archifoor ook een indicatieve kostenraming voor de hele verbouwing opgesteld.

Omdat dit alles leidde tot de conclusies dat het weliswaar goed mogelijk zou zijn om de gewenste transformatie te realiseren, maar ook dat dit alles wel heel veel investeringen zou vergen heeft de opdrachtgever inmiddels afgezien van de aankoop van de woning.

Met deze studie is aangetoond dat het mogelijk is om samen met mijn Archifoor-collega’s voor geringe kosten (er is geen feitelijk uitgewerkt verbouwingsplan gemaakt, alleen een simpel 3D-model waarbinnen op schematische wijze de tranformatie-opties zijn verwerkt) een goed beeld te bieden in de mogelijkheden die een verbouwing van een bestaande woningen zou kunnen bieden, en de kosten daarvan.