Locatiestudie patio-villa’s

In opdracht van Interesting Vastgoed uit Eindhoven is voor een riante villa-kavel in Helmond onderzocht of er daar een hofje met levensloopbestendige villa’s zou kunnen worden gerealiseerd. De kaveloppervlakte is ruim 4400 m², met de ontsluiting vanaf de westzijde. Een bepalend element wordt gevormd door een groep prachtige, beschermde en dus te handhaven, rode beukenbomen in de zuidwesthoek van de kavel.

 

Om te voorkomen dat er in de villawijk ineens een project met “rijtjeswoningen” zou ontstaan is een verkaveling bedacht met vier groepjes woningen. Twee maal twee, en twee maal drie woningen. In de stedenbouwkundige studiefase is een eerste aanzet gegeven voor de beoogde vormtaal: De patio-villa’s zouden markante lessenaarsdaken krijgen, die volledig uit zonnecollectoren zouden kunnen bestaan. Omdat de rode beuken weliswaar prachtig, maar ook erg groot en dominant, zijn, werd uitgegaan van lichte bebouwing. Bijvoorbeeld crémewit metselwerk of keimwerk.

Omdat de kavel uiteindelijk helaas toch niet kon worden aangekocht zal dit project niet worden gerealiseerd.