Locatiestudie – Esch

In het kader van een cursus “Stedenbouw in de praktijk”, gegeven door Compositie 5 Stedenbouwkundigen te Breda heb ik een studie naar een woningbouwcasus in Esch verricht. Het betrof een locatie waarvoor C5s enkele jaren eerder een feitelijke opdracht had uitgevoerd. Deze beperkte studie is vervolgens uitgewerkt tot een volwaardige adviesstudie.

Een woningbouwvereniging had aan de oostzijde van Esch een groot aaneengesloten gebied verworven, en wilde door middel van een stedenbouwkundige verkenning weten wat de bebouwings-mogelijkheden van het gebied zouden zijn. Ter indicatie werd aangegeven dat het wenselijk zou zijn om ongeveer 65 á 70 woningen te situeren, waarvan ongeveer 30 in de sociale sector.

Esch locatiestudie 2000x1000

Na een analyse van de randvoorwaarden zijn drie verschillende verkavelingmogelijkheden bedacht en geschetst. Na ze wat verder te hebben verfijnd zijn ze alle drie redelijk precies uitgetekend, waarna van allen eenvoudige 3D-modellen zijn gemaakt, alsmede een overzicht van aantallen en soorten woningen en de voor- en nadelen. Hiermee kan een opdrachtgever een goed beeld van de verschillende mogelijkheden van een kavel worden getoond.

In samenwerking met partners binnen Archifoor kan dit ook eenvoudig met een financiële doorrekening van de verschillende varianten worden uitgebreid.