Stedenbouwkundige studie Venray

Op de locatie – aan de oostzijde van Venray, tussen de woonwijk Landweert en de Rijksweg A73 – was tot voor enkele jaren geleden een tennispark met een grote tennishal gevestigd. Het tennispark is inmiddels opgeheven, en de gronden zijn tijdelijk in gebruik als buurtpark.

Voor de locatie is, in opdracht van Adriaans Vastgoed B.V. uit Helmond, een kleinschalig woningbouwproject – met 14 patiowoningen – ontworpen. Het omvat slechts ongeveer de helft van de gronden van de opdrachtgever. Hierdoor zullen – na grondruil met de gemeente Venray – de bestaande buurtpark-gedeelten ten noorden en zuiden van de locatie met elkaar kunnen worden verbonden tot één groot doorlopend openbaar park.

De patiowoningen worden rondom een hofje gesitueerd, met dichte ruggen naar het nieuwe park en naar de bestaande woningen aan de westzijde. Het park zal tegen die achterzijden van de patiowoningen oplopen, en er zelfs gedeeltelijk over heen. Hierdoor zal het woonhofje vanuit de omgeving visueel grotendeels wegvallen, waardoor het park nog groter zal lijken.

Het parkeren zal tussen de woningen kunnen plaatsvinden, plus centraal op het hofje. Maar de verkeersbelasting van dit project, vooral gericht op senioren, zal sowieso uiterst gering zijn.

De woningen zijn nog niet ontworpen. De visualisaties geven wel de intenties aan:  Het zullen gelijkvloerse levensloopbestendige woningen worden, met mogelijk een logeerkamer onder een schuine kap. De voornamelijk op het zuiden gerichte kappen zullen volledig met geïntegreerde zonnepanelen worden uitgevoerd. Daardoor, en door optimale isolatie, zal een nul-op-de-meter-project gerealiseerd kunnen gaan worden.

Hoewel de gemeente Venray heeft aangegeven momenteel nog geen medewerking aan dit plan te kunnen geven hoopt de opdrachtgever dat het toch in de toekomst gerealiseerd zal kunnen worden.